CONCLUSIONS DEL PRIMER JUDICI PER L’ACOMIADAMENT DE TREBALLADORS

Un judici que pot marcar el futur de la plantilla de betevé

El dilluns 25 d’abril, al Jutjat Social número 28 de Barcelona, es va celebrar el judici de vuit dels nou acomiadats el 23 de juliol del 2021 per la Direcció d’Informació i Comunicació de Barcelona (ICB), empresa pública que gestiona betevé. 

La plantilla de betevé es va concentrar davant del jutjat per donar suport en una nova jornada de vaga.

Aquest procés judicial és molt important per a tota la plantilla de betevé, el seu resultat serà clau per marcar el futur de les seves treballadores i treballadors. 

Després de sis hores i mitja de judici, el jutge va donar el procés vist per a sentència. Més de sis hores que van donar per a molt. Hi va declarar el director d’ICB, Sergi Vicente, a petició de l’advocat dels acomiadats, Paco Pérez, del Col·lectiu Ronda. L’advocada de l’empresa, Abigail Blanco, del bufet FJM Advocats va fer declarar quatre testimonis en el judici. Una pèrita de l’empresa que ha fet les auditories econòmiques d’ICB. També hi van declarar Jordi Ayala, gerent de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona; Agustí Abelaira, gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona i Carme Ponte, directora de recursos d’ICB. Com a testimoni de la part demandant, Paco Pérez va fer declarar el president del Comitè d’Empresa d’ICB, Roger Matamoros. A la part final del judici hi va haver les conclusions: 30 minuts va fer servir l’advocada Abigail Blanco, mentre que l’advocat Paco Pérez va estar una hora i quinze minuts fent una glossa de les seves argumentacions per defensar els seus clients i demanar la nul·litat dels acomiadaments. 

El ‘Pla de xoc’ de la direcció de betevé i el Consell d’Administració

Després del judici, des del comitè d’empresa hem analitzat tot el que ha deixat al descobert aquest procés. Gràcies a la feina de l’advocat dels acomiadats, el comitè ens hem assabentat de molta informació que se’ns havia amagat per part d’ICB i que es va fer pública en el judici. Per exemple, Paco Pérez ha pogut accedir a les actes del Consell d’Administració d’ICB. Són unes actes que han estat aportades per l’empresa en seu judicial i que Pérez ha pogut consultar per poder tenir la màxima informació possible sobre betevé per preparar la defensa dels acomiadats. No només ha tingut accés a les actes del Consell, sinó també a la proposta de contracte programa que el director Sergi Vicente va presentar a l’Ajuntament de Barcelona amb el vistiplau del Consell d’Administració. Amb tot això, Paco Pérez, ha defensat els companys i companyes acomiadades per aconseguir la nul·litat dels acomiadaments

Explicacions extretes de les actes del Consell d’Administració que l’advocat Paco Pérez va utilitzar en les seves conclusions:

 • Acta del Consell del 12 de maig del 2021. Literalment el director de betevé, Sergi Vicente diu al Consell que, “en el procés de negociació del nou Conveni Col·lectiu, l’empresa té una posició afeblida davant de la plantilla perquè els treballadors ho guanyem tot pel que fa a la cessió il·legal”. També comenta que el comitè d’empresa no està disposat a renegociar les condicions retributives determinades judicialment. Explica, en la reunió del Consell, que al contracte programa (CP) que farà per al mes de juny, “incorporaré determinacions en matèria de personal que ‘contemplaran’ la necessitat de reduir despesa”. En aquesta reunió s’exposa un plànning d’actuació que està dividit en tres fases. Una primera fase que consisteix en l’acomiadament de 20 persones; una segona, en què es vol fer una modificació substancial de condicions de treball a la plantilla —tot això sota amenaces de més acomiadaments— i la darrera, que serien més acomiadaments que no es faran mai abans de nou mesos (així poden esquivar el que seria un acomiadament col·lectiu). En aquesta reunió amb el Consell, Sergi Vicente explica que vol reduir despesa i demana autorització al Consell per fer-ho i poder contractar assessorament legal per poder-ho aplicar. Els membres del Consell li donen l’autorització.
 • Acta del Consell del 7 de juny del 2021. La directora de Recursos, Carme Ponte, presenta al Consell les advocades contractades, són Abigail Blanco i Begoña Pérez, del bufet FJM Advocats.
 • Durant el mes de maig i juny de 2021, Sergi Vicente, acaba de redactar el contracte programa, que acaba lliurant al Consell entre el 5 i 11 de juliol del 2021. Un contracte programa que ja incorpora els acomiadaments, ja que el mes de maig del 2021 la relació de llocs de treball (RLT) de betevé és de 242 persones, mentre que a l’RLT que incorpora al contracte programa només inclou 233 persones, per tant es rebaixa la plantilla en nou persones. Això vol dir, segons l’advocat dels treballadors acomiadats, que el seu acomiadament es va decidir abans de l’11 de juliol del 2021.
 • El 30 de juny del 2021, el Sergi Vicente, demana a l’Ajuntament una carta en què s’expliqui que la situació de betevé és insostenible econòmicament. La carta, signada per Agustí Abelaira, té data del 12 de juliol. La direcció de betevé va comentar al comitè d’empresa que l’Ajuntament havia fet arribar aquest escrit per iniciativa del consistori, però en el text de la carta queda ben clar que es va fer a petició del director de betevé per justificar-se davant del acomiadaments.
 • Acta del Consell del 12 juliol del 2021. En aquesta reunió Sergi Vicente, presenta el contracte programa al Consell d’Administració. A part dels acomiadaments que ja va plantejar en l’RLT que incorpora el contracte programa, Vicente també exposa que el CP incorpora una reducció de sous de 2 milions d’euros. En aquesta reunió del Consell, el conseller Carles Bosch, proposat per Barcelona en Comú, presenta la seva dimissió, amb caràcter immediatament posterior a l’anunci dels acomiadaments que, des de la Direcció d’ICB, es pretenen executar.
 • El 18 d’octubre del 2021, en una reunió amb el Consell d’Administració, Sergi Vicente diu al Consell que necessita 20 baixes voluntàries —després rectifica, i diu incentivades— per poder seguir amb el pla de xoc i l’equilibri pressupostari que vol el director. Els hi diu que no les tenen i aquest fet provocarà que s’hagin de fer noves extincions de contractes. Per aquestes afirmacions, l’advocat dels acomiadats considera que és un ERO encobert, perquè si sumem els 9 acomiadats del juliol a les 20 baixes incentivades que vol el director, són 29 persones fora de betevé, i això és més del 10 % de la plantilla, per tant un acomiadament col·lectiu.
 • Acta del Consell d’Administració del 2 desembre del 2021. En aquesta reunió del Consell es planteja aplicar una reducció de sou del 5 % sobre el complement de l’STC (diferència Salari Total Conveni) i fer-ho només a les persones que tenen aquest complement i que hagin guanyat el sou per sentència. Això vol dir que a aquelles persones —antics treballadors d’ICB— que tenen l’STC i no és per sentència no se’ls aplica la retallada. L’advocat, Paco Pérez, argumenta que aquest fet és una infracció molt greu sobre els drets fonamentals, ja que es pretén aplicar la reducció salarial únicament a les persones que han guanyat les sentències judicials.

L’advocat dels acomiadats, Paco Pérez, demana que els acomiadaments siguin considerats nuls per vulneradors dels drets fonamentals. Les causes que justifica l’empresa per acomiadar són les sentències per cessió il·legal que s’han dictat, que han fet incrementar la massa salarial —ho diuen en les cartes d’acomiadaments— també parlen dels pagaments de l’IVA pel fet de ser empresa dual, de les demandes per les hores extraordinàries que han d’abonar, però sobretot de la cessió il·legal. 

Una altra causa és fer ineficaces les sentències, ja que vol reduir els sous que s’han guanyat per la via judicial i ho diu quan des del Consell d’Administració i la direcció del Sergi Vicente volen aplicar les retallades a les persones que tenen el complement de l’STC per sentència judicial.

Conclusions i reflexions del Comitè d’Empresa i de les persones acomiadades:

 • La decisió de fer els acomiadaments va ser del director de betevé, Sergi Vicente, amb el suport del Consell d’Administració. No de tots els membres, ja que un d’ells, Carles Bosch, va presentar la seva dimissió en el moment que es van plantejar fermament els acomiadaments.
 • Tal com demostren les actes del Consell d’Administració, i els correus electrònics del director de betevé, Sergi Vicente, l’acomiadament dels primers treballadors de betevé es van fer per pressionar la resta de la plantilla perquè acceptés una rebaixa de sous i de drets laborals guanyats en sentència judicial.
 • El dèficit de betevé és conjuntural i obeeix a imputar a l’exercici del 2021 el que corresponia legalment als treballadors i que se’ls va manllevar en diversos anys, tal com expliciten les diverses sentències i obliguen a retornar. No només això: el compte d’explotació de betevé és positiu.
 • L’Ajuntament de Barcelona és el soci únic de betevé. Durant dos anys consecutius, l’administració local ha fet els pressupostos més expansius de la seva història, per tant, és contradictori afirmar que la televisió pública està en situació de fallida perquè no hi ha diners.
 • A diferència de betevé, l’Ajuntament ha augmentat el pressupost de diverses empreses municipals. Fins i tot ha incrementat el sou (despesa ordinària) als seus treballadors.
 • Considerar que les sentències judicials són la causa dels acomiadaments és vulnerar el dret de tutela judicial efectiva i esdevé, al mateix temps, una actuació que pretén incomplir les sentències dictades.
 • La direcció de betevé —amb el vistiplau de l’Ajuntament— haurien encobert un procés d’acomiadament col·lectiu, acció totalment il·legal.
 • En aquest procés podrien haver negociat, i fins i tot dut a terme, baixes incentivades a treballadors.
 • En el procés de negociació entre la direcció de l’empresa i els representants dels treballadors, hi ha la proposta de rebaixar el sou d’un 5% però únicament als treballadors que van demandar. No pas a tota la plantilla i com a motiu de problemes econòmics.
 • L’Ajuntament consideraria un mal precedent per a la resta d’empreses externalitzades que més de 100 treballadors d’una empresa pública hagin demandat l’administració local per cessió il·legal i que hagin guanyat.

En resum, la direcció de betevé hauria actuat amb mala fe i, novament, de manera il·legal perquè:

 1. Explicita en els primers acomiadaments que el motiu de les baixes és la seva voluntat d’incomplir les sentències judicials que donen la raó als treballadors d’ICB i, en conseqüència, el fet vulnera el dret de tutela judicial efectiva a les persones que van guanyar-les. 
 2. Encobreix i amaga un procés d’acomiadament col·lectiu. 
 3. No hi ha motiu econòmic. La situació econòmica de betevé és conjuntural i obeeix a un exercici de pràctica comptable que no té en compte el conjunt, i que inclou costos superiors als reals (com és el cas del còmput de les hores extraordinàries i que molts treballadors van renunciar a cobrar-les: 1,5 milions d’euros en lloc dels 100.000 reals) o distribuïts en centres de cost que no pertoquen. I perquè, com s’ha dit anteriorment, s’imputa a un únic exercici el que es va manllevar als treballadors durant anys i que ja s’ha satisfet.

Acceptem recuperar el nostre sou en vuit mesos

Han calgut dues vagues i la convocatòria d’una tercera, però finalment els treballadors de BCN Audiovisual (que fem BTV, BTVNotícies.cat i Barcelona FM) recuperarem durant els propers vuit mesos la part del sou que ens van retallar al gener de 2013. La darrera oferta de l’empresa preveu que la nòmina del juny de 2015 serà la primera que tornem a cobrar completa. Abans, la retallada de sou que actualment se’ns aplica es reduirà un 20% a partir del mes vinent i un 40% a partir del gener. Els treballadors hem acceptat aquesta proposta en assemblea, amb 100 vots a favor, 11 en contra i tres abstencions. Per tant, tot i que no s’han recollit algunes de les demandes que fèiem, aquest divendres no tornarem a fer vaga coincidint amb el plenari municipal.

La recuperació dels salaris del 2012 (amb les actualitzacions d’IPC que se’ns han començat a aplicar a aquest any) es concretarà en un acord que durant els propers dies signarem la direcció i el comitè d’empresa. Des del comitè volem agrair tots els suports que hem rebut durant aquest conflicte, tant internament per part de la plantilla com més enllà: sindicats, companys d’altres mitjans, alguns partits polítics… Només lamentem que el govern municipal no s’hagi volgut implicar en la resolució del problema que les seves decisions pressupostàries van provocar. Els treballadors dels mitjans de comunicació municipals seguirem treballant per millorar les condicions de treball i evitar que situacions com aquesta es tornin a produir.

CiU i PP argumenten amb mentides que la retallada de BTV es mantingui

El Grup Municipal d’ICV-EUiA ha presentat aquesta setmana una proposició a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació perquè l’Ajuntament de Barcelona transfereixi 350.000 euros a la societat municipal Informació i Comunicació de Barcelona i, d’aquesta manera, els treballadors subcontractats a través de BCN Audiovisual puguem deixar de patir la rebaixa salarial de fins al 10% que se’ns aplica des de l’any passat. La proposició ha rebut el suport del Grup Municipal Socialista i del d’Unitat per Barcelona (ERC+RCat+DCat), però ha estat rebutjada pels vots contraris dels regidors de CiU i el PP.

El regidor d’ICV-EUiA Joaquim Mestre ha estat l’encarregat de presentar i defensar la proposició, a la que s’han sumat Sara Jaurrieta (PSC) i Jordi Portabella (ERC). Els tres grups d’esquerres han coincidit a argumentar que, per tal de garantir el manteniment del servei públic que és Barcelona Televisió, cal aportar els fons necessaris per acabar amb la nostra retallada de sous, totalment injustificada atesos els volums de superàvit en què es troben les arques municipals. La rèplica per part dels dos grups que hi han votat en contra ha estat farcida d’apreciacions inexactes o bé directament falses.

Xavier Mulleras, regidor del PP, ha dit que som “treballadors d’una empresa externa, BCN Audiovisual, i que per tant l’Ajuntament de Barcelona no té una influència directa a l’hora de definir els sous”. Això és mentida. D’acord que, atès l’actual model de subcontractació del gruix de la plantilla dels mitjans de comunicació municipals, som treballadors d’una empresa externa. Però al gener de 2013 es va tornar a demostrar la influència del consistori en els nostres sous: l’Ajuntament va retallar un 10% el pressupost de la societat municipal ICB i, a finals de mes, els treballadors de BCN Audiovisual ja teníem el sou retallat entre un 4,8 i un 10%. Influència més directa, impossible!

Llavors el regidor popular s’ha acabat de desconnectar de la realitat per intentar argumentar que, als treballadors subcontractats a través d’una empresa privada, no se’ns pot lliurar d’unes retallades que també afecten els empleats directes de l’Ajuntament i les empreses municipals. “Treballadors municipals, molts d’ells, que també treballen a BTV”, ha dit. D’entrada, sembla que el senyor Mulleras no sàpiga que ICB, la societat municipal titular de BTV i Barcelona FM, només té contractades una vintena de persones, mentre que som més de 175 els que hi treballem a través de BCN Audiovisual. A banda que els nivells retributius a ICB sempre han estat molt per sobre dels de la nostra empresa (en part, són directius), de congelacions salarials n’hem tingut tots i de retallades, nosaltres ens estem emportant de lluny la pitjor part. Als treballadors municipals els van treure la paga extra del desembre de 2012 i, al gener de 2013, van rebre una bestreta per l’import de la següent. Des de llavors, cobren les pagues extres “per avançat” i, de cara a l’any vinent, és possible que puguin recuperar almenys una part d’aquella paga que els van treure. La plantilla de BCN Audiovisual no ha cobrat mai una paga extra perquè les tenim prorratejades per dissimular els nostres salaris tan baixos. Potser sí que la nostra reducció de sou és comparable a la pèrdua d’una paga extra, però la gran diferència és que, mentre que als treballadors municipals els en van treure UNA, a nosaltres mentre es mantingui la retallada és com si ens n’estiguessin treien UNA CADA ANY. Per tant, subscrivim totalment aquesta frase del senyor Mulleras: “la mateixa austeritat que li demanem als treballadors [municipals] de BTV li hem d’exigir als treballadors que treballen de forma subcontractada”. Malauradament, ens fa l’efecte que aquest regidor, quan l’ha pronunciat, no sabia el que estava dient.

Tant Mulleras com la tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens (UDC), també han insistit que aquesta comissió de plenari no era el marc adequat per debatre aquesta qüestió. “No hem de convertir la Comissió d’Economia en un marc de conciliació laboral, aquests problemes s’han de resoldre en els fòrums corresponents”, ha proclamat el regidor del PP. Recasens ha dit que el model de BTV és competència de la Comissió de Presidència i que la proposició d’ICV només volia polititzar el tema. La Comissió de Presidència va aprovar el mes passat per unanimitat una altra proposició d’ICV-EUiA que instava el govern municipal a “crear totes les condicions necessàries per a resoldre la situació dels treballadors i les treballadores de BCN Audiovisual”. Però això no va servir pas perquè empresa i treballadors poguéssim arribar a un acord i desconvocar les dues jornades de vaga que teníem plantejades. És cert que, després de la primera, la direcció de BCN Audiovisual ens va oferir la possibilitat d’anar reduint progressivament la retallada salarial fins acabar amb ella a partir del gener de 2016. Però els treballadors ho vam rebutjar perquè representava seguir retallats fins llavors i no recuperar ni un euro dels diners que ja ens han tret durant 2013 i 2014. La veritat cal explicar-la tota, també.

En la declaració que ha llegit Sònia Recasens, es diu que el Contracte-Programa que es va aprovar al juliol amb l’abstenció del PP i el suport de la resta de grups es preveu mantenir fins al 2017 tant el model d’externalització de la plantilla de BTV i BFM com el pressupost que hi destina l’Ajuntament (amb pujades per cobrir només els increments de l’IPC). Però s’oblida que aquest mateix Contracte-Programa preveu que, durant la seva vigència, “s’estudiaran les diferents alternatives de gestió dels serveis de ràdio i televisió encomanats a ICB, amb l’objectiu de millorar el seu grau d’eficiència”. Esperem que aquest “estudi” ens permeti demostrar que contractar la plantilla directament des d’ICB seria molt més eficient.

De fet, de la intervenció de la tinenta d’alcalde, el que més ens ha agradat és que ha acusat de demagògia el regidor d’ICV “quan es tracta de parlar de les nòmines de treballadors d’aquesta casa“. Ho ha dit en seu municipal, així que entenem que ja ens considera treballadors municipals. De vegades, les evidències que tenen a veure amb la realitat es colen fins i tot enmig de discursos que de reals, com hem vist, tenen més aviat poc.

A BTV, la lluita continua i s’amplia

Divendres, 3 d’octubre, els treballadors de BCN Audiovisual per a Barcelona Televisió o Barcelona FM hem tornat a fer vaga. L’aturada parcial ha durat des de les 9 fins a les 15.15 h, així que no hem retransmès en directe el ple municipal, com fem cada mes. El seguiment de la vaga ha estat pràcticament total i la meitat de la plantilla hem tornat a manifestar-nos al llarg del matí vestitts de vermell al voltant de la plaça de Sant Jaume per fer visible la nostra protesta davant del consistori i de la ciutadania. Fins ara, ni l’Ajuntament ni l’empresa que ens paga la nòmina no han atès la demanda d’acabar amb les retallades de sous que ens apliquen des del gener de 2013. La negociació amb l’empresa no ha permès arribar a un acord. Esperem que el ressò assolit i tots els suports que hem rebut en aquesta segona jornada de protesta serveixin per fer entendre al govern de Xavier Trias que ha d’implicar-se en la resolució d’aquest conflicte. Al cap i a la fi, ells mateixos el van provocar en retallar, l’any passat, un 12% del pressupost de BTV. Fora de l’executiu municipal, tothom ho veu així. És per això que aquest divendres, a la plaça de Sant Jaume, ens han plogut les mostres de suport.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Abans de començar el ple municipal, a la porta de l’Ajuntament hem pogut parlar amb regidors del PSC, d’ICV-EUiA i d’ERC-RCat-DCat, que reclamen al govern de Xavier Trias que ens escolti. Després, quan alguns de nosaltres hem entrat com a públic al plenari i hem mostrat el missatge de “prou retallades”, ells han expressat d’una manera o altra el seu suport, tot i que en aquest cas el conflicte de BTV no era a l’ordre del dia de la sessió.

Com que al Palau de la Generalitat hi havia aquest divendres cimera dels partits polítics pro consulta del 9-N, a la plaça de Sant Jaume també ens hem trobat amb els líders d’alguns d’aquests partits i amb càmeres d’altres televisions que hi connectaven en directe. Hem pogut parlar amb els dos coordinadors d’ICV, Dolors Camats i Joan Herrera, i amb la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que ja estaven assabentats del conflicte laboral a BTV. Però el suport més explícit ha vingut de la mà del diputat de la CUP David Fernàndez, que ha estat entrevistat en directe a Els Matins de TV3 amb un dels nostres globus sota el braç.

A mig matí, després de l’esmorzar popular que molts hem fet a la plaça de Sant Jaume, hem optat per fer visible la nostra protesta també en altres punts del barri i hem iniciat una gimcana vermella pel Gòtic a la recerca de la part de sou que hem perdut.

Davant de la Catedral, hem fet una pregària col·lectiva perquè s’acabin ja les retallades a BTV. Fins i tot hem encès un ciri vermell per veure si algun sant s’apiada de nosaltres… els menys devots esperem que no calgui esperar un miracle per recuperar més d’hora que tard el que és nostre.

Per Twitter hem rebut un missatge que ens convidava a acudir a la plaça de Catalunya i intercanviar suports amb els joves de l’#Acampada9N, que criden a la desobediència civil per poder votar el 9 de novembre. En arribar-hi, l’aplaudiment ha estat mutu i ens han convidat a explicar-hi l’experiència de les nostres vagues.

La següent parada de la gimcana ha estat la font de Canaletes. Diuen que qui beu d’aquesta font sempre hi torna. A nosaltres ens agradaria tornar-hi com el Barça, a celebrar la victòria en una lluita laboral que estem convençuts que és justa i necessària.

Baixant per la Rambla, després d’enregistrar vídeos i fer-nos fotos amb tots els turistes que ens demanaven el motiu de la marea vermella, ens hem trobat amb el Liceu. Hem pensat a entrar i demanar si havien vist la part que ens faltava del nostre sou, però hem preferit no fer-ho: els treballadors del Gran Teatre també tenen el seu sou retallat.

Sense cap incidència i rebent el suport de tots els veïns amb què ens hem anat trobant, la nostra gimcana ha acabat de nou a la plaça de Sant Jaume, on ens hem trobat amb la protesta de tots els treballadors municipals per l’augment d’un 1% de sou que l’Ajuntament de Barcelona no els paga, tot i la sentència judicial que així ho estipula. Els primers a arribar han estat els treballadors de la Guàrdia Urbana, que han aconseguit que el soroll a la plaça s’arribi a sentir fins i tot dins del ple municipal. Així ho han recollit en directe a La Sexta, que també ha informat de la nostra protesta.

La plaça de Sant Jaume s’ha acabat d’omplir de treballadors de tots els sectors municipals, que fa mesos que reivindiquen que “l’1% és nostre”. Tots plegats ens hem manifestat al voltant de la casa gran. Els treballadors de BTV i Barcelona FM, amb els de les escoles bressol, els Bombers, la Guàrdia Urbana i tots els departaments municipals. Són demandes formalment diferents, però que en realitat porten al mateix: que l’Ajuntament de Barcelona deixi d’engreixar el superàvit de les arques municipals a costa dels sous dels que treballem al servei de la ciutat.

Recull de notícies:
Ara: Treballadors de BTV es manifesten per reclamar millores salarials
E-Notícies: Retallades del 10% a BTV des del 2013
La Vanguardia.com (Europa Press): teletip sobre la protesta de Tanquem els CIE

Tornem a fer vaga perquè se’ns escolti

Aquest divendres, 3 d’octubre, a Barcelona Televisió i Barcelona FM fem vaga des de les 9 fins a les 15.15 h, coincidint amb el plenari municipal, que no retransmetem en directe com cada mes. Després de l’aturada del 19 de setembre durant el pregó de la Mercè, la direcció i el comitè d’empresa de BCN Audiovisual (la productora del grup Lavínia que gestiona els serveis informatius i tècnics de la televisió i la ràdio municipals) hem estat negociant la recuperació dels nostres sous. L’objectiu és suprimir la reducció d’entre el 4,5% i el 10% que se’ns aplica a cada nòmina des del gener de 2013 i mirar de recuperar tot el que hem perdut. La darrera proposta de l’empresa era retirar la retallada progressivament, de forma que no tornaríem a cobrar el sou sencer fins al gener de 2016. L’assemblea de treballadors ha rebutjat aquesta proposta per 87 vots en contra, 19 a favor i vuit abstencions. El resultat d’aquesta votació fa palès el malestar de la plantilla per les retallades que estem patint a BTV i també pel manteniment d’un model externalitzat de gestió, basat en la subcontractació del gruix de la plantilla, que no resulta adequat per a la televisió i la ràdio públiques de la ciutat.

La Comissió de Presidència i Règim Interior va aprovar el 17 de setembre, amb la unanimitat de tots els grups, dos dies abans de la primera vaga, una proposició instant el govern municipal a “crear totes les condicions necessàries per a resoldre la situació dels treballadors i les treballadores de BCN Audiovisual, que els ha portat a convocar una vaga els propers dies 19 de setembre i 3 d’octubre per a millorar les seves condicions laborals”. Demanem al govern de Xavier Trias que compleixi aquest mandat i acabi amb la retallada que fa dos anys va decretar. La reducció del pressupost d’ICB (la societat municipal de la que depèn BTV) al desembre de 2012 va ser una decisió política i, dos anys després, acabar amb aquesta retallada requereix una altra decisió política. Demanem al nostre Ajuntament que deixi d’amagar-se darrere el model de gestió externalitzada per no retornar-nos els sous i, de pas, la dignitat a uns treballadors que cada dia i malgrat tot donem el millor de nosaltres pels mitjans públics d’aquesta ciutat.

La primera vaga de BTV, tot un èxit

Tota la plantilla de Barcelona Televisió i Barcelona FM subcontractada a través de BCN Audiovisual va secundar l’aturada de quatre hores durant el pregó de les Festes de la Mercè per demanar que deixin de retallar-nos els sous. Divendres passat, a les 18 h, l’edifici de la plaça d’en Tísner es buidar de treballadors i la plaça de Sant Jaume es va tenyir de vermell durant el pregó de les festes, que per primer cop en 17 anys no es va retransmetre en directe per BTV. Més de 90 persones, la majoria amb samarretes vermelles, vam cridar davant de les autoritats consignes com “BTV no es retalla” o “Trias, no retallis la tele dels barris”. A més dels treballadors de BCN Audiovisual, ens van donar suport els companys dels sindicats i de Mitjans en Lluita que treballen en altres empreses del sector, així com els veïns de la Barceloneta, que es mobilitzaven alhora contra els pisos turístics al seu barri. La propera jornada de vaga està convocada per divendres, 3 d’octubre, coincidint amb el proper ple municipal ordinari. Tant de bo l’Ajuntament escolti les nostres reivindicacions i puguem arribar abans a un acord amb l’empresa, cosa que fins ara no havia estat possible.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Recull de notícies sobre la protesta:
TV3: notícia del pregó al TN Vespre (minut 33:40)
El Periódico: Un paro impedirá emitir en directo el pregón de la Mercè
La Vanguardia: Un parón laboral en BTV trunca la emisión del pregón de la Mercè
Ara: Una vaga a BTV impedirà emetre en directe el pregó de la Mercè
Mèdia.cat: La Mercè de la precarietat
Catalunya Press: Los trabajadores de BTV harán huelga durante el pregón de La Mercè y el plenario municipal de octubre
El Triangle: BTV hará huelga durante la Mercè
324.cat: El pregó de l’activista social Núria Gispert dóna el tret de sortida a les Festes de la Mercè
BTVNotícies.cat: Vaga a BTV durant el pregó de la Mercè

Notes i comunicats de suport:
UGT:
La plantilla de BTV farà vaga durant el pregó de la Mercè i el plenari municipal d’octubre
La plantilla de BTV farà vaga aquesta tarda durant el pregó de la Mercè

SPC:
Els treballadors de BTV convoquen dues jornades de vaga
Demanen a l’Ajuntament que intervingui en el conflicte de BTV
Els treballadors de BTV porten la seva mobilització a la plaça de Sant Jaume

CCOO:
La plantilla de BTV reclama la recuperació dels sous durant el pregó de les festes de la Mercè

FAVB:
Revista Carrer, núm.133, pàg.13: Vaga a BTV

També en han fet arribar les seves mostres de solidaritat des de Mitjans en Lluita, el comitè d’empresa de La Xarxa, la CUP, EUiA, ICV i el PSC.

El dia de la vaga

Ha arribat el dia. Els treballadors de Barcelona Televisió i Barcelona FM, actualment subcontractats per BCN Audiovisual SLU, fem avui la primera vaga en els 20 anys d’història de BTV i no retransmetrem en directe el pregó de les Festes de la Mercè com cada any. Fins ara havíem participat en vagues generals, però aquesta tarda ens toca deixar de treballar i sortir al carrer per denunciar una retallada que ens afecta només a nosaltres. Des del gener de l’any passat, l’empresa ens descompta cada mes entre el 4,5 i el 10% del sou. Vam acceptar aquesta retallada temporal a canvi de que no fessin fora set companys en un any de crisi econòmica que l’Ajuntament va acabar tancant amb 139,3 milions d’euros de superàvit. Va ser, doncs, injustificat i, per tant, demanem que es reverteixi ja.

Tot i que hem obert una negociació amb l’empresa, no se’ns ha donat l’opció d’acabar amb aquesta retallada. La direcció de BCN Audiovisual assegura que només pot assumir la recuperació del 3% de la massa salarial progressivament fins al 2019, és a dir, menys de la meitat del que tenim retallat i només sis anys després. L’Ajuntament, tot i que aquesta setmana ha aprovat una proposició que insta el govern municipal a “crear totes les condicions necessàries per a resoldre la situació dels treballadors i les treballadores de BCN Audiovisual”, no ho ha fet. Tampoc la societat municipal de la qual depenem, Informació i Comunicació de Barcelona SA.

BTVenVaga

Sembla, doncs, que la vaga d’avui coincidint amb el pregó de les Festes de la Mercè era inevitable. Si res no canvia els propers dies, tornarem a fer vaga durant el proper ple municipal ordinari, el 3 d’octubre. I tots els cops que faci falta fins acabar amb aquesta retallada de sou injusta i innecessària.

Avui portarem la nostra reivindicació a la plaça de Sant Jaume durant el Pregó i posterior el Toc d’Inici de les Festes de la Mercè, a partir de les 18 h. Vestits de vermell i amb globus del mateix color, farem visible que no podem suportar més aquesta situació. Convidem a sumar-s’hi als companys i companyes d’altres mitjans de comunicació que ens estan donant suport, sindicats i altres treballadors de l’Ajuntament, així com a tots els barcelonins que creguin en els mitjans públics de qualitat, on aquesta precarietat laboral no pot tenir cabuda. Recordem que la nostra protesta no és contra la pregonera de les festes ni les colles que participen al Toc d’Inici, sinó contra un Ajuntament que retalla injustificadament els nostres sous. Per la Mercè, sortim al carrer a defensar els nostres drets!

Trilers amb els nostres sous

Cartell del Districte de Ciutat Vella advertint de l'estafa dels trilers.On estan els 335.000 euros anuals que descompten dels nostres sous? Suposem que a les arques municipals, que any rere any es tanquen amb superàvit. Però, quan els treballadors de BTV subcontractats a través de BCN Audiovisual exigim que s’acabi amb aquesta retallada del tot injustificada, obtenim la resposta dels trilers. Intenten marejar-nos fins que no sabem si “la boleta” està a l’Ajuntament, a ICB (la societat municipal de la que depenem) o a BCN Audiovisual (la productora del grup Lavínia que gestiona els serveis informatius i tècnics de BTV i, ara també, Barcelona FM). I tots sabem el que passa en fer negocis amb trilers: que acabes perdent els diners.

Avui hem viscut un nou exemple d’aquesta pràctica. La Comissió de Presidència i Règim Interior de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, amb el suport de tots els grups polítics, una proposició presentada per ICV-EUiA que insta el govern municipal a “crear totes les condicions necessàries per a resoldre la situació dels treballadors i les treballadores de BCN Audiovisual, que els ha portat a convocar una vaga els propers dies 19 de setembre i 3 d’octubre per a millorar les seves condicions laborals”. CiU ha votat a favor d’aquesta proposició. Això hauria de voler dir que seiem a negociar amb l’Ajuntament la recuperació de la retallada de sou que se’ns aplica des de gener de 2013, oi? Doncs no. Tot i aprovar aquesta declaració de bones intencions, el govern municipal ara es nega a reunir-se amb nosaltres i ens remet de nou a la direcció de BCN Audiovisual, amb qui la negociació està ja esgotada. Aquesta negociació es va acabar quan ens van dir que no podien assumir més que la recuperació progressiva fins al 2019 del 3% de la massa salarial, és a dir, menys de la meitat del que ens estan retallant i només sis anys després. De fet, la vaga es va convocar quan la plantilla va decidir unànimement en assemblea refusar aquesta oferta, que considerem ridícula.

Mentrestant, al mig d’aquesta taula de trilers, ICB roman en silenci. A dos dies de la primera vaga de la història de BTV, l’empresa municipal que la gestiona no ha donat cap pas per intentar posar solució a aquest conflicte. Sembla que no vagi amb ells, que es limiten a lamentar les conseqüències de la vaga com si fos una desgràcia natural inevitable. Restem a l’espera d’una primera reunió amb el nou consell d’administració, que es va renovar parcialment al juliol. Incomprensiblement, fins ara el comitè d’empresa mai ens havíem pogut reunir amb el consell d’administració, l’òrgan que aprova entre altres coses el pressupost d’ICB. Més de 17 milions d’euros dels quals sembla que sigui impossible treure’n els 335.000 que es necessiten perquè nosaltres recuperem, sense comptar l’IPC, el sou que teníem el 2012.

Aquesta és la nostra reivindicació, el motiu pel qual farem vaga aquest divendres durant el pregó de les festes de la Mercè i el proper 3 d’octubre durant el ple municipal. Volem agrair totes les mostres de suport que estem rebent de partits polítics, sindicats, Mitjans en Lluita i tota mena de col·lectius socials afectats, com nosaltres, per diverses retallades. Totes juntes som majoria, que diuen. També demanem disculpes a la gran pregonera de la Mercè d’aquest any, l’activista social Núria Gispert, i a totes les colles que participen al seguici de cultura popular que obre les festes de la Mercè. Volem seguir treballant per a ells i per a tota la ciutadania de Barcelona, però necessitem fer palès que uns trilers de la gestió municipal ens estan esquinçant el sou.

Caldrà fer vaga

Avui la plantilla de BTV subcontractada a través de BCN Audiovisual hem decidit fer vaga els propers dies 19 de setembre i 3 d’octubre, coincidint amb el pregó de les festes de la Mercè i el plenari municipal del mes d’octubre. El motiu és que, des del gener de 2013, tenim el sou rebaixat entre un 4,5% i un 10% per una retallada que l’Ajuntament aplica a BTV tot i haver tancat els darrers exercicis pressupostaris amb superàvit a les arques municipals. L’any passat, ens van treure 335.000 euros dels nostres sous i l’Ajuntament va tancar l’exercici amb un superàvit de 139,3 milions. Ara sembla que volen perpetuar aquesta situació.

Havíem convocat vaga el 25 de juliol i la vam desconvocar perquè l’empresa ens ho va demanar com a condició per seure a negociar. A les dues reunions que s’han fet d’aquesta mesa negociadora, l’única oferta que s’ha posat sobre la taula ha estat una recuperació del 0,5% de la massa salarial cada any fins al 2019, en què arribaríem a recuperar un 3% de mitjana, és a dir, menys de la meitat del que ens van retallar i només sis anys després. Els 91 assistents a l’assemblea hem refusat avui aquesta oferta, que considerem del tot insuficient.

Davant la necessitat d’obrir un nou marc de negociació directa amb l’Ajuntament, que fins ara no ha estat possible, la plantilla de BTV i Barcelona FM subcontractada a través de BCN Audiovisual convoquem aquestes dues jornades de vaga, que aniran acompanyades de diverses accions de protesta al carrer i a les xarxes socials. La proposta de vaga ha estat aprovada amb 89 vots a favor i dues abstencions.

Disposats a negociar el que és nostre

Després d’una setmana intensa, amb diverses reunions amb els partits polítics municipals i la passada manifestació a la Comissió de Presidència de l’ajuntament, avui divendres, el Comitè tenia convocada amb els treballadors una Assemblea per tal d’informar-los dels passos que s’han fet aquests últims dies i valorar fer una possible vaga, de cara al dia 25 de juliol.

Ahir dijous, l’empresa va emplaçar al Comitè a una reunió avui mateix.
En aquesta reunió s’ha arribat a un primer acord per tal d’establir una taula negociadora per parlar de la recuperació del poder adquisitiu que s’ha perdut des del gener de 2011, a canvi de desconvocar la vaga del divendres 25 de juliol.

Amb 98 vots a favor, l’Assemblea ha decidit que el Comitè segui a la taula negociadora amb l’empresa per arribar a un acord (que haurà de ser aprovat en una nova Assemblea) sobre la recuperació del sou perdut els darrers anys. A part, 3 vots han resultat en contra i també 3 abstencions.

Actualment el Comitè resta a l’espera de la data de la taula negociadora per recuperar la part retallada del nostre salari. Dilluns se’ns informarà de la data. Una reunió que ha de tenir lloc dimarts o dimecres de la setmana vinent. Comitè i treballadors esperem dur a bon port aquestes negociacions.